Amkovo Amkovo

Nasza oferta

Pomoc w aranżacji finansowania projektów energooszczędnych

Pomoc w aranżacji finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej, obsługiwanych przez naszą firmę,  obejmuje  zarówno dotacyjne, jak i poza-dotacyjne formy finansowania przedsięwzięć planowanych przez Klientów.
 • W przypadku oświetlenia w technologii LED, możliwe jest finansowanie oferowanych przez naszą firmę lamp w leasingu lub kredycie obrotowym z gwarancją deminimis lub przez fundusz do tego celu powołany.
Okres finansowania jest dłuższy od okresu spłaty nakładów inwestycyjnych w taki sposób, aby oszczędności wynikające z mniejszego zużycia energii – powstające w wyniku zrealizowania inwestycji – były wyraźnie większe od kosztów bieżącej obsługi zadłużenia. W ten sposób powstają nadwyżki oszczędności, które Klient może wykorzystać do realizacji innych zamierzeń.
 • W przypadku kompleksowej usługi „pod klucz”, zapewniającej uzyskanie poprawy efektywności energetycznej, jesteśmy w stanie opracować rozwiązania dla konkretnej instalacji (obiektu), dostarczyć i zainstalować na własny koszt całe rozwiązanie, a po uzyskaniu założonej poprawy efektywności energetycznej – przekazać je Klientowi do eksploatacji. Dopiero przekazanie usługi do eksploatacji spowoduje rozliczenie finansowe z Klientem kosztów usługi. Forma płatności zawsze zależy od potrzeb i możliwości naszych Klientów.
Współwłaściciel naszej firmy – Firma „Faber Consulting” Sp. z o.o. – przygotowuje BEZPŁATNIE dla naszych Klientów przegląd źródeł finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej tak, aby zaproponować najbardziej optymalne rozwiązanie  finansowe dla planowanej inwestycji.
Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze podmiotów publicznych i prywatnych oraz ciesząca się wysoką efektywnością w zdobywaniu wsparcia finansowego dla Klientów, wykona kompleksową obsługę dotacyjną od momentu weryfikacji źródeł finansowania, poprzez przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej i nadzorowanie procesu oceny, po ostatecznie rozliczenie i zamknięcie projektu.

W zależności od charakteru prawnego Klienta, zakresu i przedmiotu inwestycji, firma weryfikuje, analizuje i przygotowuje aplikacje w ramach:
 • Regionalnych i Krajowych Programów Operacyjnych,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej,
 • Inicjatywy Jessica,
 • Funduszy Norweskich oraz Komisji Europejskiej,
 • Finansowanie komercyjne (kredyt, leasing, inne).
Dla przykładu:
 
WFOŚiGW w woj. mazowieckim finansuje obecnie w formie pożyczki projekty obejmujące:
 • modernizację istniejącego oświetlenia – realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa
 • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych – realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa
 • przydomowe oczyszczalnie ścieków – realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego
Pożyczki sięgają 100% wartości inwestycji, udzielane są z preferencyjnym oprocentowaniem (nie mniej niż 0,5%-3%) i często istnieje możliwość ich częściowego umorzenia (do 10% w przypadku przedsiębiorstw i 40% w przypadku jednostek samorządu terytorialnego).

Podobne możliwości finansowania inwestycji istnieją w innych województwach.